Sessies

Hieronder vindt u een opsomming van de sessies. De lijst wordt continu aangevuld. Op een later tijdstip zullen we de sessies verdelen over de drie sessierondes. 


1. Oorsprong, hoe zit dat ook alweer?

Bij het internationaal zaken doen krijg je al gauw te maken met oorsprongsbepalingen en oorsprongsdocumenten. Maar wat is oorsprong nu eigenlijk en waar is het op gebaseerd? Wat zijn de verschillen tussen oorsprong, herkomst, preferentiële en niet-preferentiële oorsprong? Wanneer verandert de oorsprong van een product en hoe kun je dat aantonen?

Frank Bertens geeft hierover uitleg en haakt daarbij in op de meest actuele ontwikkelingen op oorsprongsgebied.

 Frank Bertens | Kamer van Koophandel

 Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


2. Herziening Nederlandse Expeditievoorwaarden
De Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn in 2018 herzien. De voorwaarden zijn herzien op leesbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, duidelijkheid, juridische toepasbaarheid en mogelijkheden voor de expediteur. In deze themasessie bespreekt Daphne de wijzigingen en legt ze de belangrijkste bepalingen voor de douane-expediteur kort uit.

Daphne Methorst Smaling | TLN

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.

 
3. Indelen blijft een uitdaging
Als u regelmatig indeelt, kent u het gevoel ongetwijfeld. U denkt dat u het indelen wel beheerst, maar op de meest onverwachte momenten stelt u vast dat u toch niet helemaal zeker bent van de door u vastgestelde code. Wacht u dan tot de Douane dit gaat vaststellen en corrigeren of gaat u zelf aan de slag om dit te voorkomen?

Bram van Breukelen en Theo Jonker nemen u mee in de complexe wereld van het indelen. Ze laten u zien welke verwondermomenten ze het afgelopen jaar hebben gehad. Ook laten ze u kennis maken met een aantal gebeurtenissen waarbij het niet helemaal goed is gegaan. Dat varieert van verschillen in interpretatie tussen de Douane en de aangever, maar ook in discussies die worden gevoerd in bezwaarprocedures en voor de Rechtbank of het Gerechtshof. Daarnaast confronteren ze u met de – vaak – negatieve gevolgen van het onjuist indelen van goederen.

Tenslotte gaan ze in deze themasessie in op recente wijzigingen en zelfs wijzigingen die in de toekomst plaats gaan vinden. Mogelijk kunnen ze u een aantal oplossingen bieden om uw indelingssystematiek te borgen en up to date te houden. Een boeiende sessie voor een ieder die regelmatig goederen indeelt en daarbij regelmatig denkt: “doe ik het wel goed?”

Bram van Breukelen |Customs Knowledge

Theo Jonker | Customs Knowledge 

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


4. The Explanatory Notes for the ‘e-commerce VAT package’: a detailed overview
In this 50-minute break-out session, Marie Lamensch will offer a detailed analysis of the European Commission Explanatory notes for the ‘e-commerce VAT package’, with a focus on the special procedure that will apply to distance sales of ‘low-value goods’ imported from third countries or third territories. She will highlight the impact that it will have on customs authorities, the Member States and businesses.

Marie Lamensch | Vrije Universiteit Brussel

Kennisniveau: Verdiepende sessie, waarbij enige kennis van omzetbelasting gewenst is.

Let op! Deze sessie is Engelstalig.


5. Strafbeschikkingen – het strafproces
Het is al even een feit dat de Douane strafbeschikkingen uitvaardigt wanneer strafbare feiten in het douanerecht worden gepleegd. Het gaat dan met name om ‘het doen van een onjuiste aangifte’ wat dan weer betrekking kan hebben op (bijvoorbeeld) het vermelden van een onjuiste goederencode.

Het doen van verzet had langere tijd tot gevolg dat niet meer iets werd vernomen van de strafbeschikking. Het CVOM was in het verleden niet heel actief met deze verzetten bezig, maar dat is aan het veranderen. Nu brengt het OM de zaken voor de strafrechter. Hoe gaat zo’n zitting en welke gevolgen kan een (veroordelend) vonnis hebben?

In deze themasessie zal Lidwina uiteenzetten hoe zo’n strafproces verloopt en haar eerste ervaringen in enkele recente strafprocessen als strafrechtadvocaat met u delen.

Lidwina Hoekstra | Customs Knowledge

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.

 
6. Jurisprudentie in het douanerecht
Handelspolitieke maatregelen, coronavirus en ‘lock-down’, de rechtspraak gaat gewoon door. Dus ook nu weer veel interessante uitspraken van de Rechtbank Noord-Holland (Haarlem), de douanekamer van het Gerechtshof Amsterdam en de Hoge Raad, maar ook meerdere baanbrekende arresten van het Hof van Justitie. In deze themasessie neemt Bart Boersma de deelnemer op interactieve wijze en in begrijpelijke taal mee in de meest relevante jurisprudentie.

Bart Boersma | Customs Knowledge

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


7. Ontwikkelingen in de handelspolitiek
Benieuwd wat er zoal gebeurt op het gebied van EU-handelspolitiek en hoe u gebruik kunt maken van de kansen die EU-handelsakkoorden bieden? Tijdens deze sessie geeft Gé Kuijpers van het ministerie van Buitenlandse Zaken een overzicht van recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot het handelsakkoord tussen de EU en Vietnam. Ook krijgt u informatie over hoe te profiteren van EU-handelsakkoorden.

Gé Kuijpers | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


8. BTW en e-commerce
E-commerce is niet meer weg te denken, zeker niet in de ‘corona-tijd’. En aan e-commerce kleeft al vrij snel – als het internationale handel betreft – een waas van BTW-fraude. Dat is ongetwijfeld vele keren terecht, maar ook frequent niet. Want er zijn uiteraard meer dan genoeg bedrijven die op een juiste wijze hun aangiften indienen voor douanerechten en BTW. Toch lijken de Belastingdienst en de Douane hier anders over te denken. Zij grijpen de meest zware maatregelen aan om BTW-fraude aan te pakken en laten geen mogelijkheid ongemoeid om te handhaven. Zelfs bestuurlijke boetes aan bestuurders van ondernemingen lijken normaal te worden.

De vraag is echter of dat wel kan. Temeer omdat uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie juist blijkt dat de handhaving binnen e-commerce zeker zijn grenzen kent. Ook uit de nationale jurisprudentie blijkt dat de rechter het veelal niet eens is met de aanpak van de Douane en Belastingdienst. Zo stelt de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad “dat zelfs ondernemers die actief zijn in een branche waarin relatief veel btw-fraude voorkomt, niet min of meer het werk van de fiscus hoeven over te nemen wat betreft het voorkomen van die fraude”.

Tijdens deze themasessie nemen Erwin Vellinga en Bart Boersma (beide van Customs Knowledge) u mee in de praktijk én het juridisch kader van deze twee schurende praktijken. Enerzijds de praktijk binnen de e-commerce en anderzijds de praktijk van de handhaving door de Belastingdienst en Douane.

Bart Boersma | Customs Knowledge

Erwin Vellinga | Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie, waarbij enige kennis van BTW zinvol is om de themasessie te  kunnen volgen. 

Volg ons op social media