Sessies

Hieronder vind je een opsomming van de sessies. De lijst wordt continu aangevuld. Op een later tijdstip zullen we de sessies verdelen over de drie sessierondes. 

1. Fiscale vertegenwoordiging en het btw-nultarief
Veel bedrijven treden op als fiscaal vertegenwoordiger of maken gebruik van een fiscaal vertegenwoordiger. In beide gevallen is kennis over deze vertegenwoordigingsvorm noodzakelijk.

Wat zijn de voor- en nadelen van fiscale vertegenwoordiging? Wat is het verschil tussen de algemeen en de beperkt fiscaal vertegenwoordiger? Mag de beperkt fiscaal vertegenwoordiger 21% btw rapporteren en afdragen? Hoe moet de factuur van de vertegenwoordigde er uit zien? Waar laat ik de diverse transacties in de aangifte? Kan ik aansprakelijk worden gesteld bij vermissing tijdens douanevervoer of in entrepot? Welke risico’s loop ik nu eigenlijk door op te treden als fiscaal vertegenwoordiger? Een greep uit de vragen die Marja behandelt tijdens deze sessie.

Een ander aspect van internationale handel is het claimen van het nultarief bij intracommunautaire leveringen en uitvoer. Marja bespreekt de voorwaarden en de bewijslast en veelvoorkomende vragen uit de praktijk.

Marja van den Oetelaar | The VAT Consultancy Firm

2. Classificatie: haastwerk of maatwerk?
De ontwikkelingen staan niet stil. Steeds grotere goederenstromen bewegen steeds sneller tussen verschillende landen en werelddelen. Voor de Douane en het bedrijfsleven een uitdaging. Hoe leiden we dit in goede banen? Bij het doen van douaneaangiften moet informatie worden verstrekt. Eén van de aandachtspunten is de goederencode.

Bij steeds groter wordende goederenstromen en een steeds grotere snelheid is het aantrekkelijk om de goederencode sneller vast te kunnen stellen. Ongetwijfeld ben je bekend met artificiële intelligentie / artificial intelligence (AI). Hoe werkt dat of werkt dat niet bij het indelen van goederen? We laten de voordelen en de nadelen zien, natuurlijk met voorbeelden waar je weer naar hartenlust mee aan de slag kunt.

Bram van Breukelen en Theo Jonker | Customs Knowledge

3. Actualiteiten accijns
In 2023 is de nieuwe horizontale richtlijn accijns in werking getreden. Dit heeft onder andere tot gevolg dat veraccijnsd vervoer – net als onveraccijnsd vervoer – via EMCS te volgen moet zijn. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen de jurisprudentie op accijnswetgeving. Dianne en Rob nemen je mee in de actualiteiten rondom accijns.

Rob de Bakker en Dianne Beurskens-Weijers | Customs Knowledge

4. Btw-wijzigingen – VAT in a digital age
Op 7 december 2022 heeft de Europese Commissie grote hervormingen van het btw-stelsel aangekondigd, bekend als ‘VAT in a digital age’ (ViDA). Een van de doelen van ViDA is om btw-registratie voor grensoverschrijdende transacties te vereenvoudigen. De plannen raken ook digitale marketplaces en het real time elektronisch factureren.

Wat betekenen deze wijzigingen voor u? Hoe kun je jezelf voorbereiden op deze wijzigingen? Robert-Jan geeft je inzicht in de wijzigingen en de gevolgen voor de praktijk.

Robert-Jan Brethouwer | Grant Thornton

5. Douanewaarde en fair price lists
Om de hoogte van de douaneschuld vast te stellen, wordt in de meeste gevallen de douanewaarde gebruikt. In zo’n 95% van de zendingen wordt de transactiewaarde van de ingevoerde goederen gebruikt als basis voor de berekening van de douanewaarde.

De Douane kan echter – onder voorwaarden – deze transactiewaarde verwerpen. Er moet dan sprake zijn van 'gegronde twijfel' over de juistheid van de aangegeven waarde. De 'fair price list' speelt een grote rol bij het verwerpen van de transactiewaarde. De 'fair price list' is een lijst met gemiddelde prijzen ten aanzien van de invoer van goederen en is opgesteld door de Europese Commissie. De Douane hanteert deze lijst echter óók om de nieuwe douanewaarde vast te stellen. Kan dit? Samantha licht toe wat het oordeel van de rechters hierover is.

Samantha Zwart-Speelman | Customs Knowledge

6. Rechtsbescherming en formeel recht in het douanerecht
Beslissingen van de Douane hebben vaak grote gevolgen. Een hoge uitnodiging tot betaling, een vergunning die wordt afgegeven of juist wordt geweigerd of een verzoek om wijziging van de aangifte, allemaal beslissingen met mogelijk vergaande gevolgen. Die beslissingen zijn niet altijd juist. Daarom is het ook mogelijk om een bezwaarprocedure bij de Douane en (later) een beroepsprocedure bij de rechter te voeren. Bieden al die procedures echter wel een zinvolle bescherming? Met 25 jaar ervaring achter de rug, heeft Bart Boersma hierover een boek geschreven. Hij neemt je mee in zijn ervaringen, conclusies en aanbevelingen. Daarbij komen ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van de verlengde navorderingstermijn, wijziging van de aangifte en andere formeelrechtelijke onderwerpen aan bod. En… natuurlijk heel veel sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Bart Boersma | Customs Knowledge

7. Help, de FIOD staat op de stoep! Wat nu?
Bedrijven worden steeds meer geconfronteerd met het onverwachts binnenvallen van de FIOD. De opsporingstaken van de douaneautoriteiten worden in gevallen uitgevoerd door de FIOD, zoals in zaken over vermeende fraude met betrekking tot oorsprongscertificaten en antidumpingrechten. De FIOD komt immers grote (strafvorderlijke) bevoegdheden toe tijdens een dergelijke inval en jouw handelen op het moment van de inval kan verstrekkende gevolgen hebben. Waar is de FIOD precies wel of niet toe gerechtigd en wat zijn eigenlijk jouw rechten (en plichten) tijdens een inval? En waar ben je aan toe als ondernemer indien de FIOD binnenvalt?

Léon de Jager zal je in deze themasessie op de hoogte brengen van de ins- en outs van de FIOD-inval en enkele tips meegeven voor het handelen vóór, tijdens en na de inval!

Léon de Jager | Wladimiroff Advocaten

8. De strijd tussen kwaliteit en snelheid bij de douane-expediteur
Bij een douane-expediteur strijden snelheid en kwaliteit nog wel eens om voorrang. In deze workshop gaat Lilian in op de stelling dat deze strijd niet terecht is en dat snelheid en kwaliteit juist elkaar kunnen (en moeten) versterken. Lilian geeft haar visie over hoe deze wisselwerking moet en wat het voor de (AEO-)expediteur, haar klanten en de Douane kan opleveren.

Lilian Retel
| Gaston Schul

9. Internationaal douanemanagement - de digitale weg naar een efficiënte aanpak
De complexiteit van het afhandelen van douaneprocessen neemt voor internationaal opererende bedrijven snel toe wanneer er met meerdere landen handel wordt gedreven. Het indienen van zowel een invoer- als een uitvoeraangifte in de IT-systemen van verschillende douaneautoriteiten of het aanleveren van gegevens over jullie goederen aan expediteurs, douaneagenten of andere dienstverleners zijn hier slechts enkele voorbeelden van. In deze dagelijkse operatie gaat veel tijd, geld en transparantie verloren.

Door het automatiseren van douaneprocessen in meerdere landen en het digitaliseren van de samenwerking met douane dienstverleners, kunnen goederenstromen worden versneld en kosten worden bespaard.

Tijdeze deze sessie word je geïnformeerd over de technische mogelijkheden en voordelen van op IT-gebaseerde oplossingen en services voor internationaal douanemanagement.

Roel Peters | AEB Cloud Services for Global Customs, Compliance & Logistics

10. CBAM
Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), oftewel koolstofcorrectie aan de Europese buitengrens, is een nieuw instrument dat geïntroduceerd is door de Europese Commissie als onderdeel van het streven naar een koolstofarme economie. De Nederlandse emissieautoriteit (NEa) zal worden aangewezen als nationale CBAM-autoriteit.

In deze sessie zal door de NEa dieper worden ingegaan op CBAM. Wat zijn CBAM-goederen en wat betekent het voor bedrijven die deze goederen importeren? CBAM start in oktober 2023 met een overgangsperiode die tot en met december 2025 geldt. Tijdens de sessie zal met name uitleg worden gegeven over de rapportageverplichting in de overgangsperiode.

Vanaf 2026 moeten importeurs niet alleen rapporteren maar ook een prijs gaan betalen voor de CO2 die is uitgestoten bij de productie van geïmporteerde CBAM-goederen. Om CBAM goederen te mogen importeren moet een importeur vanaf 2025 de status van toegelaten CBAM-aangever hebben verkregen. In de sessie zal op hoofdlijnen worden ingegaan op het aanvraagproces en de criteria die gelden bij het verkrijgen van die status.

Alex Pijnenburg | Nederlandse Emissieautoriteit

11. De wondere wereld van het nieuwe DWU
De afgelopen decennia is douanewetgeving altijd een doorlopende lijn geweest met detailwijzigingen. De huidige revisie van het DWU kiest voor duidelijk andere uitgangspunten. Douane wordt meer Europees, de eigenaar van de goederen heeft duidelijke verantwoordelijkheden die de vertegenwoordiger/douaneagent niet kan overnemen en de nieuwe AEO-ondernemer (de “Trust and Check”) wordt bijna onontbeerlijk als u niet met veel handelsbelemmeringen wil worden geconfronteerd.

Een goed moment dus om aan de hand genomen te worden in de wondere wereld van deze nieuwe tekst en te ontdekken wat er voor u gaat veranderen en wanneer.

Godfried Smit | Evofenedex

12. Sancties en handhaving
Met de Russische invasie in Oekraïne is de aandacht voor sancties groter dan ooit. In snel tempo hebben de verschillende sanctiepakketten elkaar opgevolgd. De handhaving van sancties is echter zeker niet nieuw. Er zijn veel verschillende sanctieregelingen en de Douane heeft een grote rol als het gaat om de handhaving van deze regelingen.

Tijdens deze sessie wordt die rol uitgebreid toegelicht en wordt ingegaan op de samenwerking met bijvoorbeeld het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie. Ook is er aandacht voor onderwerpen als: hoe komen sancties tot stand? Wat voor sancties zijn er allemaal en welke hulpmiddelen kunnen bedrijven gebruiken om na te gaan of transacties onder de sancties zouden kunnen vallen?

Ten slotte is er uiteraard tijd om vragen te beantwoorden en om eventueel in te gaan op de meest recente actualiteit.

Dennis Leenman | Douane

13. Actualiteiten CBAM
Het beperken van CO2-uitstoot is een ‘hot topic’. Zo heeft Europese Commissie in 2019 haar ambitieuze ‘Fit for 55-pakket’ gelanceerd, waarmee de EU het doel stelt om in 2030 de CO2-uitstoot met 55% terug te brengen, ten opzichte van de CO2-uitstoot gemeten in het jaar 1990. Voor productie binnen de EU is al een aantal maatregelen genomen om de doelen van het 'Fit for 55-pakket' te behalen.

Om te voorkomen dat productie buiten de EU plaatsvindt en daardoor ‘carbon leakage’ (letterlijk: CO2-lekkage) ontstaat, stelt de EU het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) gefaseerd in. Vanaf oktober 2023 start de rapportageverplichting voor bedrijven die bepaalde soorten goederen importeren. Marco Visser van Grant Thornton en Samantha Zwart-Speelman van Customs Knowledge nemen je mee in de actualiteiten rondom CBAM.

Marco Visser | Grant Thornton
Samantha Zwart-Speelman | Customs Knowledge

Volg ons op social media