Sessies

Hieronder vindt u een opsomming van de sessies. De lijst wordt continu aangevuld. Op een later tijdstip zullen we de sessies verdelen over de drie sessierondes. 

1. Fiscale vertegenwoordiging en het btw-nultarief
Veel bedrijven treden op als fiscaal vertegenwoordiger of maken gebruik van een fiscaal vertegenwoordiger. In beide gevallen is kennis over deze vertegenwoordigingsvorm noodzakelijk.

Wat zijn de voor- en nadelen van fiscale vertegenwoordiging? Wat is het verschil tussen de algemeen en de beperkt fiscaal vertegenwoordiger? Mag de beperkt fiscaal vertegenwoordiger 21% btw rapporteren en afdragen? Hoe moet de factuur van de vertegenwoordigde er uit zien? Waar laat ik de diverse transacties in de aangifte? Kan ik aansprakelijk worden gesteld bij vermissing tijdens douanevervoer of in entrepot? Welke risico’s loop ik nu eigenlijk door op te treden als fiscaal vertegenwoordiger? Een greep uit de vragen die Marja behandelt tijdens deze sessie.

Een ander aspect van internationale handel is het claimen van het nultarief bij intracommunautaire leveringen en uitvoer. Marja bespreekt de voorwaarden en de bewijslast en veelvoorkomende vragen uit de praktijk.

Marja van den Oetelaar | The VAT Consultancy Firm

2. Classificatie: haastwerk of maatwerk?
De ontwikkelingen staan niet stil. Steeds grotere goederenstromen bewegen steeds sneller tussen verschillende landen en werelddelen. Voor de Douane en het bedrijfsleven een uitdaging. Hoe leiden we dit in goede banen? Bij het doen van douaneaangiften moet informatie worden verstrekt. Eén van de aandachtspunten is de goederencode.

Bij steeds groter wordende goederenstromen en een steeds grotere snelheid is het aantrekkelijk om de goederencode sneller vast te kunnen stellen. Ongetwijfeld bent u bekend met artificiële intelligentie / artificial intelligence (AI). Hoe werkt dat of werkt dat niet bij het indelen van goederen? We laten de voordelen en de nadelen zien, natuurlijk met voorbeelden waar u weer naar hartenlust mee aan de slag kunt.

Bram van Breukelen en Theo Jonker | Customs Knowledge

3. Actualiteiten accijns
In 2023 is de nieuwe horizontale richtlijn accijns in werking getreden. Dit heeft onder andere tot gevolg dat veraccijnsd vervoer – net als onveraccijnsd vervoer – via EMCS te volgen moet zijn. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen de jurisprudentie op accijnswetgeving. Dianne en Rob nemen u mee in de actualiteiten rondom accijns.

Rob de Bakker en Dianne Beurskens-Weijers | Customs Knowledge

4. Btw-wijzigingen – VAT in a digital age
Op 7 december 2022 heeft de Europese Commissie grote hervormingen van het btw-stelsel aangekondigd, bekend als ‘VAT in a digital age’ (ViDA). Een van de doelen van ViDA is om btw-registratie voor grensoverschrijdende transacties te vereenvoudigen. De plannen raken ook digitale marketplaces en het real time elektronisch factureren.

Wat betekenen deze wijzigingen voor u? Hoe kunt u zich voorbereiden op deze wijzigingen? Robert-Jan geeft u inzicht in de wijzigingen en de gevolgen voor de praktijk.

Robert-Jan Brethouwer | Grant Thornton

5. Douanewaarde en fair price lists
Om de hoogte van de douaneschuld vast te stellen, wordt in de meeste gevallen de douanewaarde gebruikt. In zo’n 95% van de zendingen wordt de transactiewaarde van de ingevoerde goederen gebruikt als basis voor de berekening van de douanewaarde.

De Douane kan echter – onder voorwaarden – deze transactiewaarde verwerpen. Er moet dan sprake zijn van 'gegronde twijfel' over de juistheid van de aangegeven waarde. De 'fair price list' speelt een grote rol bij het verwerpen van de transactiewaarde. De 'fair price list' is een lijst met gemiddelde prijzen ten aanzien van de invoer van goederen en is opgesteld door de Europese Commissie. De Douane hanteert deze lijst echter óók om de nieuwe douanewaarde vast te stellen. Kan dit? Samantha licht toe wat het oordeel van de rechters hierover is.

Samantha Zwart-Speelman | Customs Knowledge

6. Rechtsbescherming en formeel recht in het douanerecht
Beslissingen van de Douane hebben vaak grote gevolgen. Een hoge uitnodiging tot betaling, een vergunning die wordt afgegeven of juist wordt geweigerd of een verzoek om wijziging van de aangifte, allemaal beslissingen met mogelijk vergaande gevolgen. Die beslissingen zijn niet altijd juist. Daarom is het ook mogelijk om een bezwaarprocedure bij de Douane en (later) een beroepsprocedure bij de rechter te voeren. Bieden al die procedures echter wel een zinvolle bescherming? Met 25 jaar ervaring achter de rug, heeft Bart Boersma hierover een boek geschreven. Hij neemt u mee in zijn ervaringen, conclusies en aanbevelingen. Daarbij komen ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van de verlengde navorderingstermijn, wijziging van de aangifte en andere formeelrechtelijke onderwerpen aan bod. En… natuurlijk heel veel sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Bart Boersma | Customs Knowledge

7. Help, de FIOD staat op de stoep! Wat nu?
Bedrijven worden steeds meer geconfronteerd met het onverwachts binnenvallen van de FIOD. De opsporingstaken van de douaneautoriteiten worden in gevallen uitgevoerd door de FIOD, zoals in zaken over vermeende fraude met betrekking tot oorsprongscertificaten en antidumpingrechten. De FIOD komt immers grote (strafvorderlijke) bevoegdheden toe tijdens een dergelijke inval en uw handelen op het moment van de inval kan verstrekkende gevolgen hebben. Waar is de FIOD precies wel of niet toe gerechtigd en wat zijn eigenlijk uw rechten (en plichten) tijdens een inval? En waar bent u aan toe als ondernemer indien de FIOD binnenvalt?

Léon de Jager zal u in deze themasessie op de hoogte brengen van de ins- en outs van de FIOD-inval en enkele tips meegeven voor het handelen vóór, tijdens en na de inval!

Léon de Jager | Wladimiroff Advocaten

8. De strijd tussen kwaliteit en snelheid bij de douane-expediteur
Bij een douane-expediteur strijden snelheid en kwaliteit nog wel eens om voorrang. In deze workshop gaat Lilian in op de stelling dat deze strijd niet terecht is en dat snelheid en kwaliteit juist elkaar kunnen (en moeten) versterken. Lilian geeft haar visie over hoe deze wisselwerking moet en wat het voor de (AEO-)expediteur, haar klanten en de Douane kan opleveren.

Lilian Retel
| Gaston Schul

Volg ons op social media