• georganiseerd door

3 oktober 2019
09:30

Ontvangst met koffie en thee


10:00

Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitters

Joep van Deudekom en Rob Urgert (bekend van onder andere ‘De Kwis’)

10:15

Handhavingsvisie van de Douane: terugblik en toekomst

In 2014 ontwikkelde de Nederlandse Douane de handhavingsvisie Grensverleggend. In deze visie worden het toezicht en de handhaving gedifferentieerd op basis van de kennis van goederen, (de mate van bewezen betrouwbare) bedrijven en goederenketens. Het toezicht beweegt daarbij waar mogelijk van aangiftegericht naar systeemtoezicht en van risicogericht naar compliance-gericht toezicht.

Frank Heijmann heeft deelnemers tijdens eerdere versies van het Nationaal Douanecongres al vaker hierin meegenomen. Nu kijkt Frank terug naar wat er, anno 2019, is gerealiseerd en wat er nog in het verschiet ligt voor de toekomst. Hoe zit het met de blauwe, groene en gele stroom? Nog belangrijker: Wat is de rol van het bedrijfsleven om deze visie nog meer handen en voeten te geven?

10:40

Van AGS naar DMS – wat staat u allemaal te wachten?

Als u dacht dat de invoering van het Douaneaangiften Management Systeem (DMS) slechts en alleen een systeem vervanging is, dan heeft u het mis.
DMS heeft een veel grotere impact die veel bedrijven op dit moment nog niet goed overzien en de logistiek in gevaar kunnen brengen als u niet op tijd klaar bent. Niet alleen uw huidige IT-omgeving zal moeten aangepast, maar bijvoorbeeld ook uw interne bedrijfsprocessen waarin douane management is veilig gesteld.  De Alliantie Douane Software is nauw betrokken bij de overgang naar het nieuwe DMS en is daardoor als eerste op de hoogte van de veranderingen die u te wachten staan.

In deze sessie praten wij u bij over de laatste updates en de gevolgen die u in de praktijk kunt gaan ondervinden. Daarnaast kunnen wij ingaan op aanpassingen die benodigd zijn om aan de nieuwe vereisten van de Douane te voldoen.

11:05

Koffie- & theepauze12:30

Lunch
15:15

Koffie- & theepauze


15:45

Brexit, e-commerce en andere ontwikkelingen

Met een wereld die zo snel wijzigt dat het nieuws van gisteren alweer verouderd is, zullen we de inhoud van dit onderdeel op het allerlaatste moment actualiseren. Wel is duidelijk dat het zal gaan over actuele ontwikkelingen op het gebied van Brexit, e-commerce, dual use en sancties, handelsoorlogen en -akkoorden, douanevertegenwoordiging en andere onderwerpen die ‘hot’ zijn.

16:15

Handhaving & toezicht vanuit Europees perspectief

Zowel de centrale en decentrale overheden, als de EU-instellingen moeten het Europees recht naleven. Daarom bestaan in het Unie- en nationaal recht regels om toezicht te houden op de naleving van het Unierecht. Decentrale overheden zijn zelfs verplicht tot toezicht en naleving van het Europees recht. De vraag is hoe de EU nu handhaving en toezicht organiseert en wat dat betekent voor u als professional. Mendeltje van Keulen neemt u tijdens deze lezing verder mee in wat de EU nu eigenlijk is en hoe de EU verweven is op allerlei gebieden met Nederlandse belangen.

Mendeltje van Keulen
| Lector (praktijkprofessor) Changing role of Europe bij de Haagse Hogeschool

16:45

THE MANIPULATION GAME

Een mens maakt tijdens zijn of haar leven duizenden keuzes. In een hyperinteractief programma laten Rob en Joep - de dagvoorzitters van het National Douanecongres - zien dat die keuzes vaak helemaal niet zo zuiver en weloverwogen zijn als we geneigd zijn te denken. Aan de hand van oefeningen, dubbele bodems en een hoop humor leren ze u hoe u deze valkuilen kunt vermijden. Leun (niet!) achterover en laat u meevoeren in deze mentale achtbaan!

Rob Urgert en Joep van Deudekom

17:15

Netwerkborrel