3 oktober 2019
09:30

Ontvangst met koffie en thee


10:00

Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitters

Joep van Deudekom en Rob Urgert (bekend van onder andere ‘De Kwis’)

10:15

Handhavingsvisie van de Douane: terugblik en toekomst

In 2014 ontwikkelde Nederlandse de handhavingsvisie Grensverleggend. In deze visie worden het toezicht en de handhaving gedifferentieerd op basis van de kennis van goederen, (de mate van bewezen betrouwbare) bedrijven en goederenketens. Het toezicht beweegt daarbij waar mogelijk van aangiftegericht naar systeemtoezicht en van risicogericht naar compliance-gericht toezicht.

 Frank Heijmann heeft deelnemers tijdens eerdere versies van het Nationaal Douanecongres al vaker hierin meegenomen. Nu kijkt Frank terug naar wat er, anno 2019, is gerealiseerd en wat er nog in het verschiet ligt voor de toekomst? Hoe zit het met de blauwe, groene en gele stroom? Nog belangrijker: Wat is de rol van het bedrijfsleven om deze visie nog meer handen en voeten te geven?

mr. Frank Heijmann | Douane Nederland

10:40

Van AGS naar DMS – wat staat u allemaal te wachten?

Jan Akkermans | vertegenwoordiger Alliantie Douanesoftware (ADS)
Richard Groenendijk | AEB en voorzitter Alliantie Douanesoftware (ADS)

11:05

Koffie- & theepauze


11:40

Sessieronde 1

 • 1.1. EU anti-dumping en andere handelsbeperkende maatregelen
 • 1.2 Handelsovereenkomst tussen EU en Japan
 • 1.3 Actieve veredeling & bijzondere bestemming - toezicht door de Douane
 • 1.4 Van AGS naar DMS
 • 1.5 Ontwikkelingen op douane (IT)gebied
 • 1.6 AEO
Bekijk hier de informatie van alle sessies >>

12:30

Lunch


13:30

Sessieronde 2

 • 2.1 Classificatie - wacht u op correctie of bent u pro-actief?
 • 2.2 Vertegenwoordiging: grote kansen en nog grotere risico's
 • 2.3 Nieuw Europees BTW-stelsel
 • 2.4 Incoterms® voor douaneproffessionals
 • 2.5 Handhaving op de elektronische douaneaangifte
 • 2.6 Het vaststellen van de douanewaarde en de invloed van gelieerde verhoudingen
Bekijk hier de informatie van alle sessies >>

14:25

Sessieronde 3

 • 3.1 Toezicht & handhaving: wat heeft u als bedrijf nodig?
 • 3.2 Risico analyse en e-Commerce
 • 3.3 Verbeteren van douaneprocessen
 • 3.4 Digitale oplossing Brexit in Nederlandse havens gereed
 • 3.5 Dropshipments en BTW
Bekijk hier de informatie van alle sessies >>

15:15

Koffie- & theepauze


15:45

Brexit, e-commerce en andere ontwikkelingen


16:15

Handhaving & toezicht vanuit Europees perspectief


16:45

THE MANIPULATION GAME

Een mens maakt tijdens zijn of haar leven duizenden keuzes. In een hyperinteractief programma laten  Rob en Joep zien dat die keuzes vaak helemaal niet zo zuiver en weloverwogen zijn als we geneigd zijn te denken. Aan de hand van oefeningen, dubbele bodems en een hoop humor leren ze je hoe jij deze valkuilen kunt vermijden. Leun (niet!) achterover en laat je meevoeren in deze mentale achtbaan!

Rob Urgert en Joep van Deudekom

17:15

Netwerkborrel