3 oktober 2019
09:30

Ontvangst met koffie en thee


10:00

Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitters

Joep van Deudekom en Rob Urgert (bekend van onder andere ‘De Kwis’)

10:15

Handhavingsvisie van de Douane: terugblik en toekomst

In 2014 ontwikkelde de Nederlandse Douane de handhavingsvisie Grensverleggend. In deze visie worden het toezicht en de handhaving gedifferentieerd op basis van de kennis van goederen, (de mate van bewezen betrouwbare) bedrijven en goederenketens. Het toezicht beweegt daarbij waar mogelijk van aangiftegericht naar systeemtoezicht en van risicogericht naar compliance-gericht toezicht.

Frank Heijmann heeft deelnemers tijdens eerdere versies van het Nationaal Douanecongres al vaker hierin meegenomen. Nu kijkt Frank terug naar wat er, anno 2019, is gerealiseerd en wat er nog in het verschiet ligt voor de toekomst. Hoe zit het met de blauwe, groene en gele stroom? Nog belangrijker: Wat is de rol van het bedrijfsleven om deze visie nog meer handen en voeten te geven?

10:40

Van AGS naar DMS – wat staat u allemaal te wachten?


11:05

Koffie- & theepauze12:30

Lunch
15:15

Koffie- & theepauze


15:45

Brexit, e-commerce en andere ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen op het gebied van Brexit, e-commerce, doen van aangifte, douanevertegenwoordiging en andere douane-onderwerpen.

16:15

Handhaving & toezicht vanuit Europees perspectief


16:45

THE MANIPULATION GAME

Een mens maakt tijdens zijn of haar leven duizenden keuzes. In een hyperinteractief programma laten Rob en Joep zien dat die keuzes vaak helemaal niet zo zuiver en weloverwogen zijn als we geneigd zijn te denken. Aan de hand van oefeningen, dubbele bodems en een hoop humor leren ze je hoe jij deze valkuilen kunt vermijden. Leun (niet!) achterover en laat je meevoeren in deze mentale achtbaan!

Rob Urgert en Joep van Deudekom

17:15

Netwerkborrel