media image

Customs Knowledge

Customs Knowledge is dé juridisch specialist op het gebied van douane, internationale handel en logistiek. Zowel voor een nationaal opererend bedrijf als een multinational is het van het grootste belang om volledig en tijdig op de hoogte te zijn van de wetgeving op douanegebied, maar ook te voldoen aan de vele bepalingen in het kader van bijvoorbeeld “safety en security”, product- en voedselveiligheid of het algemene contractenrecht. Kennis is daarbij een eerste vereiste.

In deze kennis voorziet Customs Knowledge. Kennis om medewerkers op te leiden. Kennis om te adviseren bij projecten of nieuwe productgroepen of het verbeteren van uw compliancebeleid. In deze tijd van AEO, monitoring en "in-control", is compliance immers van steeds groter belang. Zijn uw processen en procedures in orde? Heeft u een monitoringssysteem? Zijn alle risico's afgedekt? Is het voldoende om ook de veldtoets van de Douane te kunnen doorstaan? Allemaal vragen en onderwerpen die voor ons dagelijkse kost zijn. Wij helpen u graag.

Douane, het is doorgaans maatwerk. Voor wat betreft AEO en compliance maar ook in procedures bij de Douane, de Rechtbank, het Gerechtshof of andere gerechtelijke instanties. Onze juristen en adviseurs hebben jarenlange en succesvolle ervaring in bezwaar- en beroepsprocedures. Met maatwerk zorgen we ervoor dat het juridische vraagstuk zo efficiënt mogelijk aansluit bij uw product, bedrijfssituatie en medewerkers. Zo blijft uw bedrijf voldoen aan alle eisen, functioneren uw processen optimaal en worden disputen met de Douane zo efficiënt mogelijk opgelost.

Het team van Customs Knowledge bestaat uit juristen en adviseurs die een jarenlange ervaring hebben opgebouwd binnen de Nederlandse Douane, de advocatuur en het internationale bedrijfsleven. Zij hebben een groot aantal advies- en compliancetrajecten bij een scala van bedrijven verricht, vele procedures van de Rechtbank tot en met het Hof van Justitie gevoerd en verzorgden opleidingen voor zowel de Douane, het internationale bedrijfsleven, brancheorganisaties alsmede diverse andere belangengroepen.

Sessies

11:40 - 12:30

1.4 Belangrijke, verrassende en interessante douanejurisprudentie!

Ondanks de afgelopen tijd van corona hebben de diverse rechtelijke colleges niet stilgezeten. Integendeel, er zijn vele uitspraken en arresten gewezen die geheel nieuwe invalshoeken en zienswijzen opleveren. Over de meest uiteenlopende onderwerpen is er veel te vertellen en te delen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat ook dit jaar Bart Boersma deze sessie voor zijn rekening neemt.

Bart Boersma 
| Customs Knowledge 
13:30 - 14:25

2.1 Ontwikkelingen en actuele rechtspraak accijnsgoederen

Dianne Beurskens- Weijers neemt u mee in de laatste ontwikkelingen binnen de jurisprudentie op accijnswetgeving. Met name op het gebied van minerale oliën zijn er meerdere uitspraken geweest van rechterlijke instanties over de bewijslastverdeling en wanneer er sprake is van een sluitende administratie. In deze sessie worden die ontwikkelingen in de actuele rechtspraak en wat dat betekent voor uw praktijk nader toegelicht.

Dianne Beurskens | Customs Knowledge
14:25 - 15:15

3.2 Douane en strafrecht

U voert in en/of voert uit. Klanten blij, u blij! Maar de wereld verandert soms. Regelgeving verandert en dan kan het zomaar zijn dat de goederen die u in- of uitvoert, ineens niet zonder meer de EU in- of uitgebracht kunnen worden. De douane staat ‘bij u op de stoep’ voor een controle en wat blijkt? De regelgeving laat niet (meer) toe te handelen zoals u altijd deed. En dan? What to do?!

In deze sessie neemt Lidwina Hoekstra u mee – aan de hand van een voorbeeldcasus – hoe zo’n proces verloopt, welke stappen de douane moet nemen en welke stappen u dient te nemen. Kennis van het proces en de mogelijke uitkomsten daarvan, is immers onontbeerlijk om te zorgen voor een ‘gelijke strijd’. Tips and tricks, awareness en kennis staan in deze sessie voorop.

Lidwina Hoekstra Ι Customs Knowledge
14:25 - 15:15

3.3 E-commerce: BTW- en douanerisico’s

De e-commerce markt groeit explosief in volume en belastingregels. Nieuwe btw-regels in 2021, waaronder IOSS, zorgden voor nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. De rol van tussenpersoon werd geïntroduceerd voor degenen die aan het aandurfden. Maar ook blijkt steeds meer dat de logistiek dienstverlener een enorm risico loopt bij het doen van aangiften voor e-commerce. Zeker in de gevallen als geen directe vertegenwoordiging kan worden toegepast. Maar zelfs bij directe vertegenwoordiging loopt de vertegenwoordiger enorme risico’s. Het jaar 2021 stond daarom niet alleen in het teken van nieuwe en veranderende dienstverlening tussen verkopers en logistieke dienstverleners, maar ook van een groot faillissement en aanscherping van de handhaving door de Douane. In 2022 blikken we (met de kennis van nu) terug en kijken we vooruit naar wat komen gaat.

Bart en Marjolein praten u in deze sessie dus helemaal bij over de btw-regels en douanerisico’s voor e-commerce zendingen.

Marjolein van Wingerden | Customs Knowledge
Bart Boersma | Customs Knowledge
11:40 - 12:30

1.1 Classificatie achter de schermen

U zit in het theater en geniet van een mooie voorstelling. Heeft u wel eens nagedacht wat er allemaal achter de schermen plaatsvindt en heeft plaatsgevonden voordat die voorstelling daadwerkelijk kon worden getoond?

Zo gaat dat ook met het indelen van goederen in de nomenclatuur. Voordat er uiteindelijk een juiste code aan bepaalde goederen kan  worden toegekend, is er heel veel over gesproken, vergaderd en gediscussieerd. Dat is eigenlijk nooit zichtbaar op het moment dat u er mee aan de slag gaat.

In deze themasessie laten Theo en Bram zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Zij nemen u mee naar Brussel, naar het BTI-team, naar de Rechtbank en naar de WDO en lichten een tipje van de sluier op van de dagelijkse praktijk.

Wilt u meer weten over wat er daadwerkelijk achter de schermen gebeurt zodat u met meer gevoel goederen kunt indelen, kom dan naar deze interessante sessie en laat u verrassen.

Bram van Breukelen | Customs Knowledge
Theo Jonker | Customs Knowledge