media image
Organisatie

Customs Knowledge

Customs Knowledge is dé juridisch specialist op het gebied van douane, internationale handel en logistiek. Zowel voor een nationaal opererend bedrijf als een multinational is het van het grootste belang om volledig en tijdig op de hoogte te zijn van de wetgeving op douanegebied, maar ook te voldoen aan de vele bepalingen in het kader van bijvoorbeeld “safety en security”, product- en voedselveiligheid of het algemene contractenrecht. Kennis is daarbij een eerste vereiste.

In deze kennis voorziet Customs Knowledge. Kennis om medewerkers op te leiden. Kennis om te adviseren bij projecten of nieuwe productgroepen of het verbeteren van uw compliancebeleid. In deze tijd van AEO, monitoring en "in-control", is compliance immers van steeds groter belang. Zijn uw processen en procedures in orde? Heeft u een monitoringssysteem? Zijn alle risico's afgedekt? Is het voldoende om ook de veldtoets van de Douane te kunnen doorstaan? Allemaal vragen en onderwerpen die voor ons dagelijkse kost zijn. Wij helpen u graag.

Douane, het is doorgaans maatwerk. Voor wat betreft AEO en compliance maar ook in procedures bij de Douane, de Rechtbank, het Gerechtshof of andere gerechtelijke instanties. Onze juristen en adviseurs hebben jarenlange en succesvolle ervaring in bezwaar- en beroepsprocedures. Met maatwerk zorgen we ervoor dat het juridische vraagstuk zo efficiënt mogelijk aansluit bij uw product, bedrijfssituatie en medewerkers. Zo blijft uw bedrijf voldoen aan alle eisen, functioneren uw processen optimaal en worden disputen met de Douane zo efficiënt mogelijk opgelost.

Het team van Customs Knowledge bestaat uit juristen en adviseurs die een jarenlange ervaring hebben opgebouwd binnen de Nederlandse Douane, de advocatuur en het internationale bedrijfsleven. Zij hebben een groot aantal advies- en compliancetrajecten bij een scala van bedrijven verricht, vele procedures van de Rechtbank tot en met het Hof van Justitie gevoerd en verzorgden opleidingen voor zowel de Douane, het internationale bedrijfsleven, brancheorganisaties alsmede diverse andere belangengroepen.

Sessies

13:30 -

2.2 Vertegenwoordiging: grote kansen en nog grotere risico's

Douanevertegenwoordiging is de ruggengraat van de douanelogistiek. De vele douane-expediteurs doen niets anders dan importeurs en exporteurs vertegenwoordigen en passen daarbij veelvuldig douanevertegenwoordiging toe. En dus laten veel importeurs en exporteurs zich vertegenwoordigen. Maar kent u wel alle voorwaarden die hierbij van toepassing zijn? Heeft u een volmacht die bevoegd is afgegeven? En weet u het echt en heeft u het goed geregeld, of denkt u het te weten? Dat laatste is zeker niet voldoende, zo heeft ons ook wel een recent arrest van de Hoge Raad geleerd. De Hoge Raad maakt namelijk korte metten met een volmacht die niet volledig juist is. Dit arrest heeft zeer grote gevolgen, zowel voor de verlader, de douane-expediteur maar ook de Douane zelf.

In deze sessie behandelt Bart de voorwaarden, de kansen en zeker ook de risico’s van douanevertegenwoordiging. Met zijn up-to-date kennis van het recht en de jurisprudentie, maar ook de diverse praktijkvoorbeelden is dit een sessie die u beslist moet volgen als u met douanevertegenwoordiging heeft te maken.

Bart Boersma | Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie, waarbij enige kennis van douanevertegenwoordiging gewenst is.
13:30 -

2.1 Classificatie - wacht u op correctie of bent u pro-actief?

U doet een aangifte en daarbij moet u natuurlijk de juiste GN-code of taric-code vermelden. Makkelijk dat (bij invoer) de verkoper vaak een code op de factuur zet. Die hoeft u alleen maar over te nemen. De verkoper weet immers als geen ander wat u heeft gekocht en zal de code dan toch zeker ook wel kennen. Hoe anders is de praktijk. Regelmatig (bijna wekelijks) blijkt achteraf dat de aangegeven goederencode niet juist was. Dat kan bij een fysieke opname of bij een controle na de invoer (CNI). En vaak is het excuus (als dat al bestaat) dat dit toch echt wel de code was die op de factuur stond. Vreemd dat die code dan toch niet goed is. De verkoper is goed bekend met het product, maar dat maakt hem nog geen douanespecialist. Wellicht is het handig als u zelf de codes vaststelt en, indien gewenst, de verkoper informeert als u een andere mening heeft. Steeds vaker zien we dat importeurs een artikelstambestand maken. Dat is een prima ontwikkeling. Helaas zien we ook vaak dat een dergelijk bestand niet wordt geactualiseerd.

Wacht u op de Douane of gaat u pro-actief aan de slag en zorgt u voor een goed bestand waarin al uw goederen zijn opgenomen, voorzien van de juiste goederencodes? Tijdens de themasessie van Bram van Breukelen maakt u kennis met een aantal gebeurtenissen waarbij het niet helemaal goed is gegaan. We kijken naar de – vaak – negatieve gevolgen. We bieden u geen oplossing. Die kunt u namelijk zelf wel bedenken. Bewustwording, dat is het kernwoord.

Bram van Breukelen | Customs Knowledge

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.
11:40 -

1.3 Actieve veredeling & bijzondere bestemming - toezicht door de Douane

In vergunningen actieve veredeling en bijzondere bestemming zijn hoeveelheden en waarden opgenomen. Ook zijn vaak andere (individuele) voorwaarden opgenomen in de vergunningen. De Douane constateert dat u over de hoeveelheden of waarden in de vergunning bent gegaan in een bepaalde periode. Of u constateert dit zelf. Wat zijn hiervan de consequenties?

Samantha Zwart – Speelman bespreekt in deze sessie hoe de Douane toezicht houdt op de voorwaarden in de vergunningen, wat de consequenties van overschrijding van de hoeveelheden en waarden zijn en wat u kunt doen om problemen te voorkomen.

Samantha Zwart – Speelman | Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarbij enige kennis van actieve veredeling en bijzondere bestemming handig is.
11:40 -

1.6 AEO

Na de introductie van het DWU zijn alle oude CDW-douanevergunningen opnieuw door de Douane beoordeeld. Ook zijn de reeds bestaande AEO-certificaten op zijn laatst op 1 mei 2019 omgezet in een AEO-vergunning. Met deze omzetting is een direct verband gelegd tussen AEO en de ‘reguliere’ douanevergunningen, vooral als het gaat om naleving en beheer. De vergunninghouder is uiteraard in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de naleving en het beheer van de vergunning. De Douane voert daarnaast toezicht uit en stelt vast of inderdaad aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Tijdens deze sessie gaat Arjo Groenendijk in op het beheer van de AEO-vergunning. Hij behandelt een aantal interessante voorbeelden uit de actuele praktijk.

Arjo Groenendijk | Customs Knowledge

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.
13:30 -

2.6 Het vaststellen van de douanewaarde en de invloed van gelieerde verhoudingen

Internationale bedrijven verkopen en kopen vaak goederen van gelieerde partijen, bijvoorbeeld moeder-, dochter- of zustermaatschappijen. Bij deze intercompany transacties is het dan niet altijd eenvoudig om de waarde voor de BTW of het douanerecht te bepalen.

Zowel voor de Douane als voor de Belastingdienst wordt een prijs “at arm’s length” vastgesteld. De prijs moet reëel zijn in die zin dat ook een derde partij deze prijs wil betalen. Hierbij kijkt de Douane vooral naar de transacties en de Belastingdienst naar de winstallocatie. De belangen lopen niet altijd parallel en soms loopt dit zelfs spaak, zoals ook blijkt uit het Hamamatsu-arrest. Clive Jie-A-Joen belicht het transfer pricing-aspect en Samantha Zwart-Speelman gaat in op de gevolgen voor de douanewaarde tijdens deze sessie.

Clive Jie-A-Joen
| Simmons & Simmons
Samantha Zwart-Speelman
| Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie, waarbij enige kennis van douanewaarde gewenst is.

Partner worden?

Wilt u ook partner worden van het Trade Compliance Congres 2019? Neemt u gerust contact op met onze accountmanager voor meer informatie en eventuele mogelijkheden voor uw organisatie.

Lenneke Morit
Accountmanager
Telefoon: 06-51581637
E-mail: L.Morit@sdu.nl