media image

Esther Enning

Esther Enning is Senior Inspecteur, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ze begon in 2002 bij de NVWA als Import Staff en voerde verbeterprojecten uit voor het import control proces. Esther heeft een HBO Bachelor in Logistiek en Economie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).

Sessies

14:25 -

3.3 Verbeteren van douaneprocessen

Bedrijven zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de interne douaneprocessen te verbeteren. Coördinated border management is hierbij een belangrijk onderwerp; het afstemmen van toezicht door douaneautoriteiten, fytosanitair toezicht en toezicht op voedselveiligheid. Hoe kan een betere samenwerking in de keten tot stand komen tussen bedrijven en de toezichthouders? Hoe kunnen bedrijven worden gestimuleerd om meer accurate gegevens aan te leveren zodat de controles sneller en effectiever uitgevoerd kunnen worden? En is hier ook sprake van ‘low hanging fruit’?

Jeroen Borst | Kuehne+Nagel
Esther Enning | Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA)

De sessie wordt geleid door prof. Yao-Hua Tan | Delft University of Technology en Rotterdam School of Management.