Sessies

14:25 - 15:15

3.1 ICC Incoterms® 2020 voor douaneprofessionals

In deze sessie praten twee experts je bij over het toepassen van Incoterms® 2020 in de praktijk.  Aan de hand van aansprekende voorbeelden gaan ze in op bottlenecks op het snijvlak van douane, omzetbelasting en Incoterms®.

Alice Boonstoppel | Evofenedex
Shari Touw 
| Evofenedex
14:25 - 15:15

3.2 Douane en strafrecht

U voert in en/of voert uit. Klanten blij, u blij! Maar de wereld verandert soms. Regelgeving verandert en dan kan het zomaar zijn dat de goederen die u in- of uitvoert, ineens niet zonder meer de EU in- of uitgebracht kunnen worden. De douane staat ‘bij u op de stoep’ voor een controle en wat blijkt? De regelgeving laat niet (meer) toe te handelen zoals u altijd deed. En dan? What to do?!

In deze sessie neemt Lidwina Hoekstra u mee – aan de hand van een voorbeeldcasus – hoe zo’n proces verloopt, welke stappen de douane moet nemen en welke stappen u dient te nemen. Kennis van het proces en de mogelijke uitkomsten daarvan, is immers onontbeerlijk om te zorgen voor een ‘gelijke strijd’. Tips and tricks, awareness en kennis staan in deze sessie voorop.

Lidwina Hoekstra Ι Customs Knowledge
14:25 - 15:15

3.3 E-commerce: BTW- en douanerisico’s

De e-commerce markt groeit explosief in volume en belastingregels. Nieuwe btw-regels in 2021, waaronder IOSS, zorgden voor nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. De rol van tussenpersoon werd geïntroduceerd voor degenen die aan het aandurfden. Maar ook blijkt steeds meer dat de logistiek dienstverlener een enorm risico loopt bij het doen van aangiften voor e-commerce. Zeker in de gevallen als geen directe vertegenwoordiging kan worden toegepast. Maar zelfs bij directe vertegenwoordiging loopt de vertegenwoordiger enorme risico’s. Het jaar 2021 stond daarom niet alleen in het teken van nieuwe en veranderende dienstverlening tussen verkopers en logistieke dienstverleners, maar ook van een groot faillissement en aanscherping van de handhaving door de Douane. In 2022 blikken we (met de kennis van nu) terug en kijken we vooruit naar wat komen gaat.

Bart en Marjolein praten u in deze sessie dus helemaal bij over de btw-regels en douanerisico’s voor e-commerce zendingen.

Marjolein van Wingerden | Customs Knowledge
Bart Boersma | Customs Knowledge
14:25 - 15:15

3.4 Douane en fiscale propositie

Nederland is een belangrijk handelsland in de wereld. In de internationaliseringsmonitor die het CBS sinds een aantal jaren uitbrengt blijkt steeds weer dat de zogenaamde wederuitvoer een belangrijke bijdrage levert aan onze economie. Achter deze economische activiteit gaat een complex samenspel schuil van logistieke activiteiten, fiscale en douaneregelingen, en transportdiensten. Door recente ontwikkelingen in de regelgeving over BTW en ontwikkelingen bij de douane is het de vraag of de aantrekkelijkheid van Nederland als wederuitvoerland onder druk komt te staan. Het doel van deze sessie is om dit vraagstuk uit te diepen, en met de deelnemers in de zaal in discussie te gaan over de mate waarin veranderingen in de regelgeving positief of negatief uitwerkt op het verdienvermogen van de Nederlandse dienstverleners voor handel en logistiek.

Albert Veenstra | Eindhoven University of Technology
14:25 - 15:15

3.5 De kwaliteit van de douaneaangifte

De kwaliteit van de douaneaangifte is een belangrijk aandachtspunt voor zowel Douane als bedrijfsleven. Een  kwalitatief goede aangifte is van belang voor een juiste heffing en inning van douanerechten en accijnzen en de bescherming van de samenleving. Een goede kwaliteit van de aangifte komt de afhandeling door de douane ten goede en zorgt er voor dat marktpartijen sneller duidelijkheid krijgen over hun aangiften.

René Doolhoff (Douane) en Martine Chin-Oldenziel (Samsung Electronics Europe Logistics B.V.) zullen beiden vanuit hun rol in de supply chain een nadere toelichting geven over het belang van een goede kwaliteit van de douaneaangifte. Daarbij zal ook meer inzicht worden gegeven in de samenwerking van de Douane met evofenedex en TLN/Fenex om de kwaliteit te verbeteren en worden ook een aantal verbeterpunten benoemd.

René Doolhoff | Douane
Martine Chin-Oldenziel | Samsung Electronics Europe Logistics B.V.
14:25 - 15:15

3.6 Verhoudingen douane-expediteur

De douane-expediteur beweegt tussen twee juridische werelden. Enerzijds de wereld tussen de douane-expediteur en de Douane, anderzijds tussen de douane-expediteur en haar opdrachtgever. Deze werelden zien er anders uit en kennen andere rechten en verplichtingen. Voor de douane-expediteur komen deze werelden heel dicht bij elkaar en hebben handelingen uit de ene wereld gevolgen voor de andere wereld. In deze sessie wordt ingegaan op de twee juridische werelden. Hoe zorg je er als expediteur voor dat deze werelden goed op elkaar aansluiten? Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor de betaling van rechten, boetes, heffingen e.d.? Kan de expediteur deze rekening gewoon doorschuiven naar de opdrachtgever? Wat als de douane-expediteur zelf een fout heeft gemaakt? Omdat de Nederlandse Expeditievoorwaarden vaak deel uitmaken van deze afspraken, zal de aansprakelijkheidsregeling uit deze voorwaarden worden toegelicht, naast de wettelijke regeling. Ook zal aandacht besteedt worden aan (de herziening van) de machtiging directe vertegenwoordiging en wijze waarop omgegaan moet worden met de machtiging, ook als hierin een derde is opgenomen.

Daphnt Methorst - Smaling | TLN Fenex