Sessies

13:30 - 14:25

2.1 Ontwikkelingen en actuele rechtspraak accijnsgoederen

Dianne Beurskens- Weijers neemt u mee in de laatste ontwikkelingen binnen de jurisprudentie op accijnswetgeving. Met name op het gebied van minerale oliën zijn er meerdere uitspraken geweest van rechterlijke instanties over de bewijslastverdeling en wanneer er sprake is van een sluitende administratie. In deze sessie worden die ontwikkelingen in de actuele rechtspraak en wat dat betekent voor uw praktijk nader toegelicht.

Dianne Beurskens | Customs Knowledge
13:30 - 14:25

2.2 DMS – de laatste stand van zaken

Tijdens deze sessie praat Ridvan Taci, douane expert van Beurtvaartadres en tevens voorzitter van ADS – Alliantie douane software u bij omtrent het optimaliseren en digitaliseren van alle douaneprocessen.

Een belangrijk en actueel thema is de overgang van AGS naar DMS. De voorbereidingen voor de overgang zijn momenteel in volle gang en dit brengt natuurlijk ook veel vragen met zich mee. Wat betekent deze transitie bijvoorbeeld voor mijn organisatie?

Na het volgen van deze sessie bent u op de hoogte met betrekking tot de laatste ontwikkelingen over de overgang van AGS naar DMS.

Ridvan Taci | Beurtvaartadres
13:30 - 14:25

2.3 Recente ontwikkelingen op oorsprongsgebied

De PEM overgangsregels, hoe zit dat nu eigenlijk?

Update TCA, preferentiële oorsprong bij handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Niet preferentiële oorsprong: Update van de Eurochambres Guidelines begin 2022. Deze guidelines worden in veel EU landen gebruikt als hulpmiddel bij de niet- preferentiële oorsprongsbepaling van goederen t.b.v. export vanuit de EU landen. KVK geeft voortaan 100% van haar exportdocumenten digitaal af. Hoe weet ik nu zeker dat deze documenten authentiek zijn?

Frank Bertens | Kamer van koophandel
13:30 - 14:25

2.4 Customs op Europees niveau

We weten allemaal wel dat de EU belangrijk is. Op sommige gebieden is de EU nog belangrijker dan op andere gebieden. Douane behoort tot de gebieden waar de nationale regels maar een klein deel uitmaken van de totale wetgeving. Het Communautair Douane Wetboek had de primeur van een bundeling van alle wetgeving op een vakgebied. Het Douanewetboek van de Unie is hier de opvolger van. 

In deze workshop staan Jos Bakker (NXP Semiconductors) en Godfried Smit (evofenedex en Secretaris Generaal van de Europese Verladers Organisatie ESC) stil bij vragen zoals:
  • Hoe verloopt dat gehele proces van wetgeving op douaneterrein nu in Brussel?
  • Welke initiatieven staan op stapel en wat kunnen we dus in de komende jaren verwachten aan wijzigingen?
  • Hoe kun je invloed uitoefenen in Brussel?
  • Hoe werken douane en bedrijfsleven samen om modern toezicht mogelijk te maken?
Godfried Smit | EVO
Jos Bakker |  NXP Semiconductors
13:30 - 14:25

2.5 Wisselwerking tussen de douanewaarde en verrekenprijzen

Wanneer ongelieerde partijen met elkaar zaken doen, worden prijzen van de onderling verkochte goederen, verrichte diensten, en andere prestaties, bepaald door marktfactoren. Wanneer gelieerde partijen met elkaar zaken doen, spelen ook andere factoren mee, zoals bijvoorbeeld interne business strategieën en kostenbesparingen vanwege efficiëntere interne werkwijzen. Voor deze gelieerde transacties geldt het zakelijkheidsbeginsel (of “arm’s length beginsel”). Het uitgangspunt van het arm’s length beginsel is dat gelieerde ondernemingen voor fiscale doeleinden worden verondersteld onderling onder dezelfde voorwaarden te handelen als onafhankelijke partijen onder vergelijkbare omstandigheden zouden doen. Dit kan een effect hebben op de prijzen die worden gehanteerd in de gelieerde transacties (“transfer prices” of “verrekenprijzen”) en ook uiteindelijk meespelen bij het vaststellen van de douanewaarde.

Tijdens deze interactieve sessie gaan Jeroen en Lieke in op de wisselwerking tussen interne verrekenprijzen en de douanewaarde aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk en door middel van een discussie met de aanwezige participanten. Er is uiteraard ruimte om uw eigen casuspositie met betrekking tot de wisselwerking tussen verrekenprijzen en de douanewaarde in te brengen.

Jeroen Jongert | Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.
Lieke Wiessner
 | Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.