Themasessie: Samen op weg naar nieuw toezicht

door: mr. E. (Eric) Vennekens van ASML Netherlands BV & H. (Han) Bosch RE van de Nederlandse Douane
ASML en de Douane werken enkele jaren nauw samen in het kader van Horizontaal Toezicht. Er is veel geïnvesteerd in transparantie en wederzijds vertrouwen. Terwijl in het verleden veelal werd gewerkt met verticaal toezicht is de huidige samenwerking veel meer op het horizontale toezicht gestoeld. Hieraan hebben het convenant met de Belastingdienst/ Douane alsmede de AEO-certificering van ASML een belangrijke bijdrage geleverd.

Het toezicht van de Douane wordt steeds meer maatwerk, afhankelijk van de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen van ASML. Ook hierin trekken beide partijen samen op, met als stip op de horizon het zogenoemde continuous monitoring.

Al deze aspecten komen in de sessie “samen op weg naar nieuw toezicht” voorbij, waarbij Erik Vennekens van ASML en Han Bosch van de Nederlandse Douane bespreken welke rol zij in dit project hebben en hoe de ervaringen aan beide kanten van de tafel zijn. Een mooi voorbeeld van hoe de werelden van ASML (compliant gedrag) en van de Douane (responsief handhaven) bij elkaar zijn gekomen.

Bekijk het gehele programma.