Themasessie: De relevante jurisprudentie van het afgelopen (congres)jaar

door: mr. ing. B.J.B. (Bart) Boersma van Customs Knowledge BV
Net zoals de afgelopen douanecongressen besteed Bart Boersma ook dit jaar weer aandacht aan de relevante nationale en Europese jurisprudentie. Binnen een uur bent u op de hoogte van de meeste interessante en soms verbazingwekkende uitspraken van de Rechtbanken, Gerechtshoven, de Hoge Raad en het Hof van Justitie. Op de voor Bart bekende manier zal hij de soms complexe materie voor ieder toegankelijk maken. 

Bekijk het gehele programma.