Nationaal Douanecongres 2018

11 oktober 2018 | WTC Rotterdam

Sessies

Sessies ronde 1

1.1. Classificeren en e-commerce; een moeilijke combinatie VOL
E-commerce wie kent het niet? Kort maar krachtig: Een zeer grote fysieke goederenstroom die onderworpen is aan douaneformaliteiten.Hoewel er verschillende manier zijn om aangiften te doen (AGS normaal, AGS vooraf of VENUE), moet in vrijwel alle gevallen op enig moment de goederencode van de in te voeren goederen worden vastgesteld. Dat leidt vaak tot problemen. Vooral bij B2C zendingen komt het nog wel eens voor dat de leverancier – ten behoeve van zijn klant – kiest voor een bepaalde beschrijving die ten onrechte kan leiden tot een indeling waarvoor een laag percentage invoerrecht van toepassing is.Omdat het vrijwel altijd de logistieke dienstverlener is die de aangifte doet, is deze uiteindelijk verantwoordelijk voor de aangifte en dus ook voor die mogelijk verkeerde indeling. Tijdens deze themasessie proberen we gezamenlijk te komen tot een werkbare situatie. Hierbij zal ook het overleg tussen de opdrachtgever (de leverancier) en de aangever de nodige aandacht krijgt. Verder tijdens deze sessie aandacht voor een aantal veel voorkomende producten in de wereld van e-commerce. Even sparren over de indeling en kijken welke risico’s direct kunnen worden onderkend. Het belooft wederom een interessante, boeiende en – uiteraard – leuke sessie te worden.

Bram van Breukelen | Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarbij enige kennis van classificatie niet nodig maar wel handig is.

 

1.2. Brexit voor douane-expediteurs

Na de Brexit zullen ongeveer 35.000 extra bedrijven in Nederland te maken krijgen met de Douane. Betekent dit dan dat er gouden tijden aanbreken voor douane-expediteurs? Met welke andere gevolgen moeten douane-expediteurs rekening houden? En kan de douane-expeditie branche de Brexit aan?Stefan Verhagen behandelt in deze sessie de uitdagingen voor douane-expediteurs naar aanleiding van de Brexit. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen doorgelicht die relevant zijn voor douane-expediteurs.

Stefan Verhagen | Fenex

Kennisniveau: Algemene sessie, voornamelijk bedoeld voor douane-expediteurs.

 

1.3 Het recht op verdediging in doaunezaken
Nog snel even een uitnodiging tot betaling opleggen zonder enige motivering en zonder de belanghebbende een reactie te vragen, is er niet meer bij. Sinds het Sopropé-arrest eind 2008 speelt het recht op verdediging ook in douanezaken een grote rol. En met de komst van het DWU als ook het Handvest van de grondrechten van de EU is dit recht ook in de wet verankerd. Al vele jaren wordt geprocedeerd over de vraag wanneer er sprake is van een schending van dit recht en wat dan de gevolgen moeten zijn. Het Hof van Justitie en de Hoge Raad hebben het er zelfs druk mee. Uit de jurisprudentie blijkt dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Toch zijn het slechts een paar processtappen die moeten worden doorlopen om vast te stellen of de aanslag of een andere beschikking in stand kan blijven. Anneke publiceerde er al enkele keren over en neemt u in deze themasessie mee als onafhankelijke observator tussen douane en bedrijfsleven.

Anneke Keulemans | Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden & Universiteit Leiden

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is.

 

1.4. Customs Compliance Platform; altijd op de hoogte
Op de hoogte blijven van jurisprudentie, verordeningen, wetgeving en relevante ontwikkelingen op het gebied van douane, accijns en product- en voedselveiligheid is een tijdrovende activiteit. Met de 5e AEO-eis (praktische vakbekwaamheid) en de aanvullende eisen voor vertegenwoordiging is dit belang alleen maar toegenomen. Customs Knowledge heeft een platform ontwikkeld waarbij u op maat en op begrijpelijke wijze wordt geïnformeerd over alle voor u relevante ontwikkelingen. Niet het nieuwsbericht staat centraal, maar het kennisniveau van uw medewerker. In deze sessie bespreken Samantha Speelman en Theo Jonker hoe Customs Knowledge u van deze informatie voorziet zodat u er zeker van bent dat u alle noodzakelijke informatie ontvangt, maar niet altijd alles zelf hoeft door te pluizen. U krijgt tijdens deze sessie onder andere een demonstratie van het platform.

Samantha Speelman | Customs Knowledge & Theo Jonker | Customs Knowledge

Kennisniveau: Informartieve en commeciele sessie over het Customs Compliance Platform, geen voorkennis vereist

 

1.5. Strafbare feiten in het douanestrafrecht
Wellicht heeft u het ooit meegemaakt dat een douaneambtenaar tijdens de controle tegen u zei: “U bent niet verplicht” tot antwoorden. Als dat het geval is, dan bent u door de Douane aangemerkt als verdachte. Als verdachte van het plegen van een strafbaar feit. Terwijl velen van ons hebben het idee en ook het gevoel dat het strafrecht is voorbehouden aan “echte boeven” en “zware criminelen”, in de praktijk, úw praktijk blijkt dat echter anders. Gedurende deze themasessie neemt Dianne u mee in het traject waarin u - bij de uitoefening van uw werk -dagelijks het risico loopt om een strafbaar feit te plegen.

Dianne laat u zien dat u – in de meeste gevallen compleet onbewust – een strafbaar feit kan plegen. Bijvoorbeeld door het vermelden van een onjuiste goederencode op een aangifte ten invoer. Dianne legt uit wat een strafbaar feit nu eigenlijk is, welke strafbare feiten we kennen in het douanestrafrecht, inclusief accijnzen en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voordat de Douane kan besluiten om u te veroordelen voor het plegen van een strafbaar feit.

Dianne was eerder Boete- en fraudecoördinator en contactambtenaar bij de Douane en kent daarmee alle ins en outs.

Dianne Beurskens | Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen specifieke voorkennis is vereist

 

1.6. Terugbetaling en rente
U heeft net een controle van de Douane achter de rug en heeft een uitnodiging tot betaling (UTB) ontvangen. Naast een bedrag aan douanerechten wordt er een bedrag aan rente op achterstallen in rekening gebracht. In diezelfde maand ontvangt u de uitspraak op een verzoek om terugbetaling. U krijgt wel de douanerechten terug maar de rente wordt niet aan u vergoed. U moet wel rente betalen, maar krijgt geen rente vergoed? Hoe zit dat en kan dat zo maar? Is hier wat tegen te doen?

U wordt door Fred Kaijser meegenomen in de voor velen wat minder bekende wereld van rente en interest. Fred behandelt de diverse soorten renten, de reden waarom de Douane niet zomaar rente vergoed, maar ook de jurisprudentie waaruit juist blijkt dat vergoeding van de rente wèl moet plaatsvinden. Welk spanningsveld speelt hier en welke mogelijkheden zijn er om een beter level playing field te bereiken.

Fred Kaijser | Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen specifieke voorkennis nodig is.

 

1.7 De laatste ontwikkelingen rondom de VS en handelsakkoorden
Het is lang geleden dat geopolitieke ontwikkelingen zo hevig en frequent een rol speelden als in 2018. De miljarden euro’s aan maatregelen, over en weer, tussen de VS, EU en andere landen sieren de krantenkoppen. 
Yara van ’t Groenewout bespreekt de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Zij is namens Nederland betrokken bij de diverse besprekingen op dit gebied en weet als geen ander wat de laatste ontwikkelingen zijn.

Yara van 't Groenewout |  Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.
 


Sessie ronde 2

2.1. Douanetoezicht op e-commerce; samenwerken met online marketplaces
Tijdens deze sessie licht Hans Pieters u toe hoe source-data van e-commerce-platforms (zoals Alibaba of ebay) kan worden gebruikt om automatisch de heffingen voor de douane en BTW vast te stellen en te innen. Hiervoor wordt een data pipeline oplossing voorgesteld waarmee verkoopgegevens van de verkoper en de koper in de EU worden uitgewisseld. De Douane kan inzage krijgen in deze gegevens om de invoeraangifte te valideren. Centraal in deze oplossing staat de ontkoppeling tussen de logistieke goederenstromen en de informatiestromen die daarmee gepaard gaan.

Hans behandelt welke mogelijkheden deze platforms kunnen bieden, wat alle partijen met deze gegevens kunnen doen en hoe de Douane een en ander zou kunnen oppakken om de 'tsunami' aan e-commerce pakjes bij invoer op een efficiënte manier te beheren.

Hans Pieters | Attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) in België.

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is 

 

2.2. Douanewaarde en e-commerce 
De e-commercemarkt is een snelle, digitale markt. Dit brengt qua informatievoorziening uitdagingen met zich mee. De berekening van de douanewaarde is één van deze knelpunten. Spelers als Alibaba en Amazon hebben veel informatie, maar delen deze informatie niet per se met de aangever.In deze sessie worden uitdagingen in het kader van de berekening van de douanewaarde belicht, specifiek gericht op e-commerce.

Samantha Speelman | Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarbij enige kennis van douanewaarde niet nodig maar wel handig is.

 

2.3. Brexit both worlds
De Brexit heeft voor zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de Britten zelf grote impact. Godfried Smit en Pauline Bastidon vertegenwoordigen respectievelijk het Nederlandse en Britse bedrijfsleven in Brussel. Tijdens deze sessie gaan ze dieper in op relevante Brexitvraagstukken. Daarnaast is er de mogelijkheid vraagstukken neer te leggen aan beide beleidsmedewerkers

Godfried Smit | evofenedex & Pauline Bastidon Head of European Policy at the Freight Transport Association

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist

 

2.4. Classificatie; de jurisprudentie op een rij 
Er zijn weinig gebieden in het douanerecht waarin zoveel jurisprudentie verschijnt als classificatie. Van Rechtbank tot Hof van Justitie, zij doen een enorme hoeveelheid aan interessante en spraakmakende uitspraken. Bram behandelt de ‘must know’ uitspraken die van belang zijn voor de praktijk van alledag.

Bram van Breukelen | Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarbij enige kennis van classificatie niet nodig is maar wel handig is.

 

2.5. Ins en outs van procederen in het douanerecht 
In het douanerecht wordt veel geprocedeerd. Dat komt enerzijds omdat het vaak over grote belangen gaat, maar ook omdat de Douane zeker wil weten dat zij later niet wordt geconfronteerd met de Europese Commissie die vindt dat de Douane te snel heeft toegegeven. Dat procederen begin met een bezwaarprocedure, beter gesteld eigenlijk nog daarvoor bij de reactie op het voornemen. In deze themasessie neemt Bart Boersma u mee in de wereld van bezwaar en beroep. Zo komen de voornaamste eisen aan bod om een ontvankelijk bezwaar- of beroepschrift in te dienen, maar ook bruikbare tips en trucs om zo succesvol mogelijk te zijn. Een kijkje in de keuken die de moeite waard kan zijn.

Bart Boersma | Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is                     

 

2.6. Antidumpingheffing; hoe blijft u goed op de hoogte 
Met de recente geopolitieke ontwikkelingen wordt de heffing van antidumpingheffing alleen nog maar belangrijker. Maar hoe zorgt u er voor dat u als importeur of douane-expediteur vroegtijdig op de hoogte bent van het bestaan van een antidumpingheffing? Wat is het verschil tussen een definitieve of tijdelijke antidumpingheffing? En kan een antidumpingheffing met terugwerkende kracht worden geheven? Deze en andere vragen worden door Sabine Visser, senior-beleidsmedewerker van het Ministerie van Buitenlandse Zaken behandeld.

Yara van 't Groenewout |  Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken                         

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is 

 

2.7. Toelichting op het gebruikstarief: niet bindend, maar wel uitermate belangrijke hulpmiddelen! VOL
De goederencode is gebaseerd op een internationale standaard die gebruikt wordt door de Douane en andere overheidsinstellingen in meer dan 200 landen. Deze code maakt het mogelijk om goederen eenduidig te identificeren. Wereldwijd wordt het Geharmoniseerde Systeem (GS) toegepast. De Europese Unie hanteert, gebaseerd op het GS, de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Deze GN bestaat uit meer dan alleen de goederencode. Er zijn ook afdelingsaantekeningen en hoofdstukaantekeningen, maar ook wordt aanvullend een toelichting gepubliceerd. Deze wettelijke aantekeningen en aanvullend de toelichtingen geven de reikwijdte van de afdelingen, hoofdstukken en posten(onderverdelingen) van het Geharmoniseerd Systeem en de Gecombineerde Nomenclatuur

Tijdens deze sessie gaan we middels ‘inenuitvoer.nl’ in op het hoe en waarom van deze toelichtingen. Waar kunt u ze vinden en hoe gebruikt u de toelichting in de praktijk?!

Jeroen de Roode | uitgever Sdu & auteurs van ‘inenuitvoer.nl’

Kennisniveau: Informatieve en commerciële sessie over het belang en nut van de toelichtingen op het gebruikstarief / voorkennis is niet vereist

 


Sessie ronde 3 

3.1. Data security & compliance in e-commerce
The growth of eCommerce might lead to a 1000% growth of declarations. Compliance in eCommerce requires customs to – even more then before – cooperate with trade. Sharing more information across the global supply chain might lead to a new ways of risk analysis and risk management. Customs needs to be confident that data is of high quality and that all partners have trust in the system. This session will also provide the latest insight in the Data for Compliance in E-Commerce (Dafoe) -project. This project aims to fill the gap in the field of compliance in e-commerce by focusing on importing goods from non-EU countries into the Netherlands via the Dutch mainports. The central question in this project is to what extent information in the chain is available to feed a new supervisory model, whereby risk analysis and management are jointly implemented by trading firms and Customs.

The session will be lead by Morteza Pourakbar and will be chaired by Prof. Albert Veenstra.

Morteza Pourakbar | Associate professor at Rotterdam School of Management, Erasmus University & Albert Veenstra | Professor International Trade Facilitation and Logistics University of Technology Eindhoven and scientific director TKI DINALOG

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is 

LET OP: deze sessie wordt in het Engels gegeven.

 

3.2. Machine learning for risk management in e-commerce
The amount of e-commerce trade is growing in an accelerated rate. Traditional approaches to risk management become impossible. Could machine learning help us to automate risk management? How can we avoid false positives?

Johann Barlach graduated from RSM’s Master in Supply Chain Management and wrote his thesis concerning this subject as part of the Honors Class on Customs and Trade Compliance. He will inform you about the project within Dutch Customs and he will discuss the future of Machine Learning for Customs.

The session will be chaired by Prof. Rob Zuidwijk. 

Johann Barlach | Co-founder of Variolytics GmbH, a manufacturer of analytical devices & Rob Zuidwijk | Professor Ports in Global Networks at Rotterdam School of Management, Erasmus University and a member of the topteam of the Topsector Logistiek

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is.

LET OP: deze sessie wordt in het Engels gegeven

 

3.3. Hoe richt ik mijn Brexit-projectteam in? VOL
Binnen één jaar - op 29 maart 2019 - verlaten de Britten de EU en is de Brexit in feit. Ongeacht welk scenario het wordt of dat een overgangsperiode komt, het betekent in ieder geval dat ondernemers zich goed moeten voorbereiden. Hoe de Brexit er exact uit gaat zien wordt natuurlijk pas duidelijk gedurende de onderhandelingen, maar van een aantal zaken is wel zeker dat ze gaan veranderen:

  • herinvoering douaneformaliteiten
  • gewijzigde btw-verplichtingen
  • overige wijzigingen, denk aan productstandaarden, certificering of export controle.

Om al deze wijzigingen goed aan te pakken, is het zinvol om een Brexit-team in te richten. Tijdens deze sessie krijg je handvatten hoe je het Brexitteam kunt inrichten en managen.

Nancy Lindenhovius | Lyondell Basell & Raad Internationale Handel evofenedex

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist

 

3.4. De mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van materiaalstammen
Materiaalstammen worden vaak beschouwd als de kern van trade compliance. In ERP systemen (zoals SAP) worden ze echter op diverse manieren en voor verschillende doeleinden ingezet. Materiaalstammen worden ook onderhouden en ingezet met behulp van reguliere databases. Om te kunnen voldoen aan alle in- en uitvoereisen is het raadzaam om alle bekende gegevens vast te leggen. Denk hierbij onder andere aan product-conformity, oorsprong, de goederencode en exportcontrole gegevens. Maar zijn al deze gegevens wel goed te vatten in een materiaalstam? En zo ja, wie kan deze gegevens dan verstrekken en onderhouden? Dit en meer behandelen we, aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden, in deze sessie.

Yuri Florentinus | Pincvision

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarbij enige kennis van classificatie en materiaalstammen niet nodig maar wel handig is

 

3.5BTW-stelsel en wijzigingen
Eind mei heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel gepubliceerd om het Europese BTW systeem te wijzigen. De lidstaten lopen elk jaar miljarden mis aan BTW-inkomsten door hiaten in het huidige systeem. Het nieuwe BTW-systeem zal gefaseerd worden ingevoerd tussen 2019 en 2022. De eerste wijzigingen gaan al per 1 januari 2019 in en hebben bijvoorbeeld betrekking op e-commerce, intracommunautaire transacties en export.

Charles van den Berg behandelt alle relevante wijzigingen en kijkt samen met u welke praktische gevolgen deze wijzigingen hebben.

Charles van den Berg | VAT PARTNERS BV

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarbij enige kennis van BTW niet nodig is maar wel handig is.

 

3.6 Incoterms in de praktijk
In deze sessie praat vervoerrecht-expert Alicia Zwanikken je bij over de laatste ontwikkelingen rondom Incoterms. Weten we al iets meer over de Incoterms 2020? En welke impact kan Brexit hebben op jouw Incoterms policy? Verder gaat zij aan de hand van aansprekende Incoterms cases in op bottlenecks op het snijvlak van douane, omzetbelasting en Incoterms. 

Alicia Zwanikken | Evofenedex

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarbij enige kennis van Incoterms niet nodig maar wel handig is.

 

3.7 10 jaar AEO, Wat heeft het ons gebracht? 
In 2008 werd het groots gebracht, de toekenning van de AEO-status aan de eerste bedrijven in Nederland. Een erkenning van de Douane van bewezen betrouwbaarheid en vooruitzicht op minder controles en andere voordelen.  Nu 10 jaar later, met een nieuwe Douanewetboek van de Unie en een veranderende wereld kijken we terug en maken we de balans op wat dit AEO-concept heeft gebracht. Wat is de opbrengst na 10 jaar en waar zit nog mogelijke winst of uitdagingen. We blikken dus niet alleen terug, maar kijken ook vooruit. 

Godfried Smit | evofenedex

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.

 

3.8. De fiscaal vertegenwoordiger en de btw-rapportage
U bent fiscaal vertegenwoordiger en verzorgt de btw rapportage voor buitenlandse klanten. Dat betekent ook dat u aansprakelijk bent als er iets fout gaat. Maar weet u wel zeker dat het goed gaat? In welk vakje moet u een bepaalde transactie vermelden? Bent u er altijd van op de hoogte wanneer u wel en wanneer u geen invoer kunt aangeven? En welke waarde is van toepassing? Hoe moet u de verkopen in het btw-entrepot of accijnsgoederenplaats aangeven? Ervaart u wel eens problemen met de Opgaaf ICP of de Intrastat? Hoe zorgt u voor een volledig dossier? In deze actieve workshop worden deze en uw eigen vragen behandeld.

Marja van den Oetelaar & Raymond Feen | The VAT Consultancy Firm.

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarbij enige kennis van BTW nodig is.

LET OP: er worden gelijktijdig twee (verschillende) sessies over BTW gegeven. Stelt u zelf vast welke sessie het beste bij uw wensen past.