Nationaal Douanecongres 2014

Op donderdag 9 oktober organiseren Sdu Uitgevers en Customs Knowledge het Nationaal Douanecongres 2014. Dit jaarcongres vindt voor de 9e keer plaats in Ahoy Rotterdam en is een vervolg op de succesvolle editie uit 2013.

Het thema dit jaar is Douane & Compliance: Professionalisering van uw douaneorganisatie.

Themasessie: AEO-compliance en de gevolgen van "strafrechtelijke vervolging"

door: prof. mr. P.T.C. (Petra) van Kampen van FZKC Advocaten
U doet er in de dagelijkse praktijk natuurlijk alles aan om te voorkomen dat u fouten maakt. Waar u al helemaal voor zorg draagt is dat er binnen uw onderneming geen zaken voorvallen die tot een overtreding of zelfs misdrijf kunnen leiden in de strafrechtelijke sfeer.

Lees verder

Themasessie: De relevante jurisprudentie van het afgelopen (congres)jaar

door: mr. ing. B.J.B. (Bart) Boersma van Customs Knowledge BV
Net zoals de afgelopen douanecongressen besteed Bart Boersma ook dit jaar weer aandacht aan de relevante nationale en Europese jurisprudentie. Binnen een uur bent u op de hoogte van de meeste interessante en soms verbazingwekkende uitspraken van de Rechtbanken, Gerechtshoven, de Hoge Raad en het Hof van Justitie. Op de voor Bart bekende manier zal hij de soms complexe materie voor ieder toegankelijk maken. 

Lees verder

Themasessie: De praktijk van de classificatie van goederen

door: A.P. (Bram) van Breukelen van Customs Knowledge BV
Bij haast elke aangifte speelt de goederencode een belangrijke rol. Afhankelijk van deze goederencode wordt de toepasselijkheid van het douanerecht of antidumpingheffing vastgesteld, maar wordt ook bepaald of niet-fiscale maatregelen van toepassing zijn. Het is duidelijk: de goederencode en de classificatie is van essentieel belang.

Lees verder

Themasessie: Aandachtspunten voor de douanewaarde

door: G.H.A.M. (Geert) Koevoets LL.B. van Customs Knowledge BV
Naast de classificatie is de douanewaarde het onderwerp dat wel het meest voorkomt in een douaneaangifte. Bij uitvoer is vaak onduidelijk wat nu precies de douanewaarde is, maar bij invoer spelen een groot aantal elementen een belangrijke rol. Hoe zit het precies met de vracht- en verzekeringskosten in combinatie met de INCO-terms? Wanneer en hoe moet een DV1 worden ingevuld? Maar ook wat houdt de procedure van artikel 181bis Toepassingsverordening CDW in?

Lees verder

Themasessie: De douaneschuld bij directe en indirecte vertegenwoordiging; het belang van een goede volmacht

door: mr. A.M. (Sander) van Lent van Customs Knowledge BV
Een groot aantal douane-aangiften wordt gedaan met toepassing van vertegenwoordiging. Met de komst van AGS is het mogelijk om naast directe vertegenwoordiging ook indirecte vertegenwoordiging toe te passen. Maar wat nu als achteraf blijkt dat de volmacht door een onbevoegde persoon is afgegeven? Of de volmacht vals is?

Lees verder

Themasessie: Mogelijkheden voor samenwerking tussen de expediteur en exporteur enerzijds en tussen de expediteur en verlader/importeur anderzijds

moderator/discussieleider: drs. R.L.J. Ewalds van Gaston Schul BV

Lees verder

Themasessie: Samen op weg naar nieuw toezicht

door: mr. E. (Eric) Vennekens van ASML Netherlands BV & H. (Han) Bosch RE van de Nederlandse Douane
ASML en de Douane werken enkele jaren nauw samen in het kader van Horizontaal Toezicht. Er is veel geïnvesteerd in transparantie en wederzijds vertrouwen. Terwijl in het verleden veelal werd gewerkt met verticaal toezicht is de huidige samenwerking veel meer op het horizontale toezicht gestoeld. Hieraan hebben het convenant met de Belastingdienst/ Douane alsmede de AEO-certificering van ASML een belangrijke bijdrage geleverd.

Lees verder

Themasessie: Accijns in de praktijk

door: M. (Mariët) van Nieuwland, Customs Manager bij Vopak Management Netherlands BV
Accijns is het vaak het ondergeschoven kindje binnen de douane(afdelingen). Jarenlang is er sprake geweest van het verschuiven van het accijnsvakgebied van "groen" naar "blauw. De opslag en het vervoer van accijnsproducten brengen grote risico's met zich mee. Tijdens deze interactieve accijnssessie komen de verplichtingen bij opslag en vervoer en de verschillen bij opslag en vervoer kort aan de orde.

Lees verder