Nationaal Douanecongres 2015

Op donderdag 8 oktober organiseren Sdu Uitgevers en Customs Knowledge het Nationaal Douanecongres 2015. Dit jaarcongres vindt voor de 10e keer plaats in Ahoy Rotterdam en is een vervolg op de succesvolle editie uit 2014.

Binnenkort wordt op deze site het programma en het thema voor de jubilieumeditie gecommuniceerd.  

Themasessie: "Afgifte van preferentiële oorsprongsverklaringen (bij uitvoer)"

door: M. v.d. Weide, Kamer van Koophandel
Het lijkt zo eenvoudig; een klant vraagt u om even een leveranciersverklaring te vullen. Geen probleem toch? Wat kan het voor kwaad en uw klant is weer geholpen. U bezit een vergunning Toegelaten exporteur, prima oplossing, snel en efficiënt en u heeft er weinig werk mee.

Lees verder

Themasessie: Mijn Douanedienstverlener

door: Hans Maessen, Maco Customs Service
Nieuwe product-markt combinaties in de douanedienstverlening.

Lees verder

Themasessie: AGS in de praktijk

door: Godfried Smit, Eggo Bert Smid en Ad Markesteijn
In deze themasessie wordt aan de hand van een aantal stellingen de werking van AGS besproken, maar vooral ook de implementatie van AGS binnen het bedrijfsleven. Wat gaat nu goed en wat moet of kan bij de Douane en het bedrijfsleven nog beter?

Lees verder

Themasessie: Tariefschorsingen, een effectieve manier voor een douanerecht van nul

door:Miranda Andriessen - Ministerie van Economische Zaken
De Europese Unie beschermt de Europese markt door invoerrechten te heffen op bepaalde goederen van buiten de EU. Wat als de goederen niet of nauwelijks in de EU worden geproduceerd of geleverd? Dan is het mogelijk om een tariefschorsing aan te vragen. De goederen mogen dan zonder betaling van invoerrechten worden ingevoerd in de EU. In deze workshop wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de tariefschorsing en de aanvraag ervan.

Lees verder

Themasessie: AEO nu echt in-control. Dé manier om een digitaal en werkend control-framework op te zetten

door: Customs Knowledge - Inception
De tijd van proberen en binnenkort beginnen is voorbij! De monitoring van de AEO-status is een vereiste en wordt door de Douane gecontroleerd. Om hier professioneel en zinvol invulling aan te geven is het van groot belang om een werkend control-framework op te zetten, dat ook wordt ondersteund met een werkende tool.

Lees verder

Themasessie: De resultaten uit het project "Promenade"

door: Han Bosch (Douane) en Gerwin Zomer (TNO)
In 2014 is onder Topsector Logistiek een project genaamd PROMENADE uitgevoerd dat invulling geeft aan de innovatie roadmap Trade Compliance en Border Management (voorheen 'actielijn douane'). Onder leiding van TNO is samengewerkt door de koepels (FENEDEX, FENEX, EVO en ACN), de Douane en 15 AEO gecertificeerde bedrijven om het Nederlandse bedrijfsleven te helpen met beheer, onderhoud en doorontwikkeling van AEO.

Lees verder

Themasessie: Jurisprudentie van het afgelopen congresjaar

Bart Boersma, Customs Knowledge
Ook dit jaar mag het natuurlijk niet ontbreken; de terugblik op de relevante en interessante jurisprudentie van het afgelopen congresjaar. Bart zal op zijn geheel "eigen" wijze een kleur van onderwerpen en uitspraken en vonnissen behandelen van de rechtbanken en gerechtshoven, maar ook van de Hoge Raad en het Hof van Justitie.

Lees verder

Themasessie: De oorsprongregels (criteria) nader toegelicht (expert-sessie)

Geert Koevoets, Customs Knowledge
In deze themasessie (expert-sessie) worden de oorsprongregels uitgediept. Aan de hand van een aantal voorbeelden worden de hoofdcriteria besproken, zoals de toereikende bewerkingen, ontoereikende bewerking en gelegenheidsbewerking. Ook komt de officieuze, maar belangrijke 'list of rules' aan bod.

Lees verder

Themasessie: Classificatie - een diepgaande toelichting in een aantal onderwerpen (expert-sessie)

door: Bram van Breukelen
Tijdens deze themasessie besteedt Bram aandacht aan een aantal interessante ontwikkelingen in de jurisprudentie. We stellen vast dat de bestemming die de goederen uiteindelijk krijgen een steeds belangrijker indelingscriterium te zien is.Ook zien we dat de manier waarop artikelen worden gepresenteerd (bijvoorbeeld in brochures, in reclamefolders, op internet, enz.) een steeds grotere invloed krijgen op de uiteindelijke indeling en de beslissing van de inspecteur en rechters hierop.

Lees verder

Themasessie: Export Compliance

door: R. du Bois, Global Export Compliance Leader - Du Pont de Nemours
Controlelijsten, Sanctiemaatregelen en Vergunningaanvragen; Hoe ga ik hier als exporteur mee om?

Bedrijven die strategische goederen exporteren of doorvoeren, moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Bovendien wordt de export naar sommige landen beperkt door sancties, die ook niet-strategische goederen en diensten viseren. De wetgevingen, controlelijsten en vergunningsaanvraag vormen een complex geheel, terwijl de consequenties van het niet voldoen aan de regelgeving verregaand kunnen zijn.

Lees verder